19 ก.พ. 2562 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เช้า) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุดวันนี้ เวลา 08:14:50
18 ก.พ. 2562 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เย็น) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด18 กุมภาพันธ์ 2019, 16:29:15
18 ก.พ. 2562 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เช้า) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด18 กุมภาพันธ์ 2019, 08:54:11
15 ก.พ. 2562 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เย็น) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2019, 16:57:33
15 ก.พ. 2562 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เช้า) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด15 กุมภาพันธ์ 2019, 08:22:28
14 ก.พ. 2562 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เย็น) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด14 กุมภาพันธ์ 2019, 16:44:19
14 ก.พ. 2562 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เช้า) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด14 กุมภาพันธ์ 2019, 08:17:36
13 ก.พ. 2562 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เย็น) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด13 กุมภาพันธ์ 2019, 16:48:02
13 ก.พ. 2562 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เช้า) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด13 กุมภาพันธ์ 2019, 08:00:37
12 ก.พ. 2562 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เย็น) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด12 กุมภาพันธ์ 2019, 17:11:46