7 ธ.ค. 2561 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เย็น) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด07 ธันวาคม 2018, 16:07:06
7 ธ.ค. 2561 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เช้า) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด07 ธันวาคม 2018, 08:45:12
6 ธ.ค. 2561 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เย็น) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด06 ธันวาคม 2018, 16:39:50
6 ธ.ค. 2561 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เช้า) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด06 ธันวาคม 2018, 08:50:35
4 ธ.ค. 2561 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เย็น) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด04 ธันวาคม 2018, 16:41:05
4 ธ.ค. 2561 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เช้า) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด04 ธันวาคม 2018, 08:43:20
3 ธ.ค. 2561 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เย็น) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด03 ธันวาคม 2018, 16:46:19
3 ธ.ค. 2561 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เช้า) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด03 ธันวาคม 2018, 08:50:27
30 พ.ย. 2561 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เย็น) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด30 พฤศจิกายน 2018, 17:07:43
30 พ.ย. 2561 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เช้า) GT Gold Bullio8GTกระทู้ล่าสุด30 พฤศจิกายน 2018, 08:54:56