22 ต.ค. 2561 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เช้า) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุดวันนี้ เวลา 08:18:36
ราคาทองปรับตัวขึ้นจากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยสวนทางตลาดหุ้นร่วงห้างทองน่ำเชียงกระทู้ล่าสุด19 ตุลาคม 2018, 09:26:51
19 ต.ค. 2561 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เช้า) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด19 ตุลาคม 2018, 08:33:31
18 ต.ค. 2561 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เย็น) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด18 ตุลาคม 2018, 17:09:41
18 ต.ค. 2561 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เช้า) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด18 ตุลาคม 2018, 08:13:00
17 ต.ค. 2561 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เย็น) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด17 ตุลาคม 2018, 16:21:06
17 ต.ค. 2561 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เช้า) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด17 ตุลาคม 2018, 16:17:34
16 ต.ค. 2561 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เย็น) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด16 ตุลาคม 2018, 16:32:40
16 ต.ค. 2561 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เช้า) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด16 ตุลาคม 2018, 08:32:47
15 ต.ค. 2561 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เย็น) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด15 ตุลาคม 2018, 16:24:21