25 เม.ย. 2562 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เย็น) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด25 เมษายน 2019, 16:34:47
25 เม.ย. 2562 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เช้า) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด25 เมษายน 2019, 09:02:07
24 เม.ย. 2562 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เย็น) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด24 เมษายน 2019, 16:54:52
24 เม.ย. 2562 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เช้า) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด24 เมษายน 2019, 08:09:57
23 เม.ย. 2562 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เย็น) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด23 เมษายน 2019, 16:49:34
23 เม.ย. 2562 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เช้า) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด23 เมษายน 2019, 08:15:30
22 เม.ย 2562 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เย็น) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด22 เมษายน 2019, 16:40:24
22 เม.ย. 2562 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เช้า) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด22 เมษายน 2019, 08:37:12
19 เม.ย 2562 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เย็น) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด19 เมษายน 2019, 17:24:19
19 เม.ย. 2562 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เช้า) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด19 เมษายน 2019, 08:42:25