20 มิ.ย. 2561 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เย็น) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุดวันนี้ เวลา 16:47:48
20 มิ.ย. 2561 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เช้า) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุดวันนี้ เวลา 08:01:39
19 มิ.ย. 2561 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เย็น) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด19 มิถุนายน 2018, 17:18:03
19 มิ.ย. 2561 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เช้า) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด19 มิถุนายน 2018, 08:00:11
18 มิ.ย. 2561 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เย็น) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด18 มิถุนายน 2018, 16:17:38
18 มิ.ย. 2561 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เช้า) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด18 มิถุนายน 2018, 08:02:32
16 มิ.ย. 2561 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เช้า) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด15 มิถุนายน 2018, 08:29:44
14 มิ.ย. 2561 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เย็น) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด14 มิถุนายน 2018, 16:48:04
14 มิ.ย. 2561 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เช้า) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด14 มิถุนายน 2018, 08:30:48
13 มิ.ย. 2561 บทวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ (เย็น) GT Gold BullionGTกระทู้ล่าสุด13 มิถุนายน 2018, 16:22:18