ประวัติราคาทองคำตามประกาศสมาคม เปรียบเทียบกับราคาคำนวณ spot ตลาดโลก ณ เวลาเดียวกัน

Namchiang728x90 2